131/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisasetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1994 annetun ulkomaalaisasetuksen (142/1994) liite 1, sellaisena kuin se on asetuksessa 538/1999, seuraavasti:

Liite 1

OLESKELUN LUONNETTA KUVAAVA KIRJAIN-NUMEROYHDISTELMÄ (STATUS) OLESKELULUVASSA JA VIISUMISSA

A-RYHMÄ

Ryhmään kuuluvat pysyväisluonteiseen maassa oleskeluun luvan saaneet henkilöt. Kahden vuoden yhtäjaksoisen A-statuksella tapahtuneen maassa oleskelun jälkeen henkilölle voidaan myöntää pysyvä oleskelulupa.

A.1 Oleskelulupa on myönnetty suomalaisen syntyperän tai muun Suomeen olevan siteen perusteella.

A.2 Oleskelulupa on myönnetty pitkäaikaiseksi arvioidun ammattitaitoisen työvoiman tarpeen johdosta.

A.3 Henkilölle on annettu turvapaikka (UlkL 30 §), oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella (UlkL 31 §) tai hänelle on myönnetty oleskelulupa pakolaiskiintiön puitteissa tai muutoin painavasta humanitaarisesta syystä (UlkL 18 § 1 mom. 4 kohta).

A.4 Muu kuin edellä mainittu henkilö, joka oleskelee maassa pysyväisluonteisesti.

A.5 A-ryhmään kuuluvan henkilön tai Suomen kansalaisen perheenjäsen silloin, kun oleskeluluvan myöntäminen perustuu ainoastaan perheenjäsenen maassa oleskeluun.

B-RYHMÄ

Ryhmään kuuluvat määräaikaiseen oleskeluun luvan saaneet henkilöt. Maassa olon tarkoituksen vuoksi henkilölle ei myönnetä pysyvää oleskelulupaa kahden vuoden yhtäjaksoisen B-luvalla tapahtuneen maassa oleskelun jälkeen.

B.1 Oleskelulupa on myönnetty työntekoa, elinkeinon- tai ammatinharjoittamista varten.

Työntekijät sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajat, jotka ovat oleskelleet maassa yhtäjaksoisesti ja luvallisesti kaksi vuotta statuksella B.1, siirtyvät elinkeinon- tai ammatinharjoittamisen taikka työnteon edelleen jatkuessa ryhmään A.2.

B.2 Oleskelulupa on myönnetty opiskelua varten.

B.3 Henkilö oleskelee tai tekee työtä maassa tilapäisesti.

B.4 B-ryhmään kuuluvan henkilön perheenjäsen silloin, kun oleskeluluvan myöntäminen perustuu ainoastaan perheenjäsenen maassa oleskeluun.

B.5 Oleskelulupa on myönnetty tilapäisen suojelun perusteella (UlkL 34 e §)

D-RYHMÄ

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joita ei tilapäisesti voida palauttaa kotimaahansa. Maassa olon tarkoituksen vuoksi henkilölle ei myönnetä pysyvää oleskelulupaa kahden vuoden yhtäjaksoisen D-luvalla tapahtuneen maassa oleskelun jälkeen.

D.1 Oleskelulupa on myönnetty määräaikaista maassa oleskelua varten, koska henkilöä ei voida käännyttää tai karkottaa koti- tai oleskeluvaltion tilanteen johdosta taikka siitä syystä, että kyseessä olevan valtion viranomaiset suhtautuvat kielteisesti henkilön vastaanottamiseen.

Mikäli oleskeluluvan myöntämisen edellytykset ovat kahden vuoden yhtäjaksoisen maassa oleskelun jälkeen edelleen olemassa, voidaan uusi oleskelulupa myöntää statuksella A.4.

D.2 Tähän ryhmään kuuluvan henkilön perheenjäsen silloin, kun oleskeluluvan myöntäminen perustuu ainoastaan perheenjäsenen maassa oleskeluun. Tätä statusta käytetään vain jo maassa oleskelevien perheenjäsenten kohdalla.

F-RYHMÄ

Ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka ovat saapuneet maahan lyhytaikaista (enintään 3 kuukautta) oleskelua varten ja joille on myönnetty viisumi.

F.1 Turisti.

F.2 Liike-elämän, kulttuurin, tieteen ja taiteen edustaja.

F.3 Kansainvälisen kokouksen osanottaja.

F.4 Oppilaitosten pääsykokeisiin osallistuva henkilö.

F.5 Ulkomaalaisasetuksen 18 §:n tai työministeriön määräyksen M 1/96 nojalla työlupavelvollisuudesta vapautettu henkilö.

F.6 Muut enintään kolmeksi kuukaudeksi maahan saapuvat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Hallitusneuvos
Riitta Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.