126/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muutetaan työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 25 päivänä marraskuuta 1998 annetun valtioneuvoston päätöksen (856/1998) 59 §:n 1 momentti ja 60 § sekä

lisätään asetukseen uusi 60 a § seuraavasti:

4 luku

Eräiden työvälineiden turvallista käyttöä koskevat säännökset

59 §
Nosturin kuljettajan pätevyys

Ajoneuvonosturin kuljettajalla on oltava asianmukainen alan ammattitutkinto ja torninosturin kuljettajalla tällaisen tutkinnon soveltuva osa.


60 §
Kuljettaminen koulutuksen aikana

Ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävässä koulutuksessa ja vastaavassa oppisopimuskoulutuksessa on kouluttavalla oppilaitoksella oikeus myöntää oppilaalle opetuksen vaatima tilapäinen ja rajoitettu oikeus kuljettaa pätevän henkilön valvonnassa ajoneuvo- ja torninosturia sekä 59 §:n 2 momentissa tarkoitettua kuormausnosturia.

60 a §
Ulkomaiset tutkinnot

Tämän luvun mukaisen pätevyyden osoittamiseksi hyväksytään myös ulkomailla suoritetusta tutkinnosta saatu tutkintotodistus taikka muu vastaava todistus tai muu koulutuksesta annettu asiakirja sen mukaan kuin siitä säädetään Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetussa laissa (1597/1992) tai määrätään Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa. Asian ratkaisee hakemuksesta Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto valtakunnallisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.