124/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun panostajalain (219/2000) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtioneuvoston asetuksessa panostajien pätevyyskirjoista (122/2002) tarkoitetun panostajan (räjäyttäjä, panostaja, ylipanostaja) pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta.

2 §
Pätevyyskirjan myöntävä viranomainen

Panostajalain (219/2000) 2 §:ssä tarkoitettuna sosiaali- ja terveysministeriön määräämänä viranomaisena toimii Hämeen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto.

3 §
Panostajakurssit

Pätevyyskirjan hakijan tulee ennen panostajan tutkintoon johtavaan tenttiin tulemista suorittaa hyväksytysti panostajakurssi.

Panostajan kurssilla opetetaan panostajan työhön liittyvät perusvalmiudet. Panostajan peruskurssi kestää 280 ja ylipanostajan kurssi 160 oppituntia. Räjäyttäjän peruskurssin vähimmäispituus määräytyy räjäyttäjäryhmittäin.

4 §
Kertauskurssit

Panostaja-asetuksen 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu kertauskurssi kestää kahdeksan oppituntia.

Pätevyyskirjan uusimista hakevan tulee ilmoittautua kertauskurssille viimeistään kaksi kuukautta ennen pätevyyskirjan voimassaolon lakkaamista.

5 §
Kurssin johtaja

Panostajakurssin ja kertauskurssin johtajana voi toimia kokenut ylipanostaja. Räjäyttäjän peruskurssin ja pelkästään räjäyttäjälle tarkoitetun kertauskurssin johtajana voi toimia myös kokenut panostaja.

6 §
Kuulustelumaksut ja korvaukset

Kurssin kuulustelija voi periä hakijalta 50 euroa kuulustelumaksua. Jos kuulustelu hakijan pyynnöstä tapahtuu muualla kuin kuulustelijan koti- tai toimipaikalla, kuulustelija voi periä lisäksi matkakustannuksista korvaukset.

7 §
Panostajakoulutuslautakunnalle tehtävä ilmoitus

Panostajakurssin johtajan tulee hyvissä ajoin ennen kurssin aloittamista ilmoittaa panostajakoulutuslautakunnalle kurssiohjelma, kuvaus opetusvälineistä ja -oloista, kurssin kouluttajat ja arvioitu oppilasmäärä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002. Sen 2 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.