121/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus eräiden Euroopan yhteisön sisävesiliikennettä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 1 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 924/1998:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön seuraavat Euroopan yhteisön sisävesiliikennettä koskevat direktiivit:

1) sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu neuvoston direktiivi 76/135/ETY, jäljempänä purjehduskelpoisuusdirektiivi;

2) sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annettu neuvoston direktiivi 82/714/ETY, jäljempänä teknisten vaatimusten direktiivi;

3) vesiväylien kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden tähän ammattiin muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu neuvoston direktiivi 87/540/ETY, jäljempänä liikenteenharjoittamisdirektiivi;

4) sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu neuvoston direktiivi 91/672/ETY, jäljempänä pätevyyskirjadirektiivi;

5) sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä annettu neuvoston direktiivi 96/50/EY, jäljempänä pätevyyskirjojen myöntämisperustedirektiivi.

2 §
Purjehduskelpoisuusdirektiivi

Purjehduskelpoisuusdirektiiviä sovelletaan direktiivin soveltamisalaan kuuluviin aluksiin Suomen sisävesialueella. Direktiiviä ei kuitenkaan sovelleta sen 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin aluksiin.

Alusten luotsauksesta sisävesillä säädetään erikseen.

3 §
Teknisten vaatimusten direktiivi

Teknisten vaatimusten direktiiviä sovelletaan direktiivin soveltamisalaan kuuluviin aluksiin Suomen sisävesialueella. Direktiiviä ei kuitenkaan sovelleta sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aluksiin.

4 §
Liikenteenharjoittamisdirektiivi

Liikenteenharjoittamisdirektiiviä sovelletaan Suomessa. Sitä ei kuitenkaan sovelleta sen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin liikenteenharjoittajiin.

5 §
Pätevyyskirjadirektiivi

Pätevyyskirjadirektiiviä sovelletaan sellaisten direktiivin soveltamisalaan kuuluvien alusten kuljettajiin, jotka liikennöivät Suomen sisävesialueella.

6 §
Pätevyyskirjojen myöntämisperustedirektiivi

Pätevyyskirjojen myöntämisperustedirektiiviä sovelletaan direktiivin soveltamisalaan kuuluviin, Suomen sisävesialueella liikennöivien alusten kuljettajiin. Direktiiviä ei kuitenkaan sovelleta sen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin alusten kuljettajiin.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Neuvoston direktiivi 76/135/ETY (31976L0021); suomenkielinen erityispainos alue 7, nide 1, s. 171, neuvoston direktiivi 82/714/ETY (31982L0301); suomenkielinen erityispainos alue 7, nide 3, s. 31, neuvoston direktiivi 87/540/ETY (31987L0322), neuvoston direktiivi 91/672/ETY (31991L0373); suomenkielinen erityispainos alue 7, nide 4, s. 60, neuvoston direktiivi 96/50/EY (31996L0235); EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 31

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.