111/2002

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2002

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2002 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2002 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2002 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:Valtionveron osuus 39,22 %

Kunnallisveron osuus 52,83 %

Kirkollisveron osuus 3,28 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 4,67 %

3 §

Verovuodelta 2002 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2000 toimitetun verotuksen mukainen maksettava kunnallisvero oikaistaan vuoden 2002 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksettavaa kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2001 ja 1 päivän tammikuuta 2000 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksettavan kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan vuoden 2002 tuloveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksettavaa kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus, euroa Kirkollisveron alennus, euroa
Halikko 2 060 000 177 000
Haukipudas 685 000 56 000
Joensuu 1 307 000 102 000
Juupajoki 282 000 25 000
Kempele 1 029 000 74 000
Lieto 90 000 6 000
Muurla 57 000 5 900
Naantali 666 000 50 000
Oulu 6 358 000 442 000
Pertteli 88 000 7 600
Salo 8 578 000 605 000
Sipoo 343 000 24 000
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2002.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2002

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.