108/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

lisätään ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa 18 päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (325/1997) 9 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

9 §
Eräiden alusten laajennettu tarkastus

Valvontaviranomaisen on vapautettava 1 ja 3 momentissa tarkoitetuista laajennetuista tarkastuksista sellainen ro-ro-matkustaja-alus ja suurnopeusmatkustaja-alus, jolle on valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla tehty alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 17 d §:ssä tarkoitettu erityinen perustarkastus ja 17 f §:ssä tarkoitettu säännöllinen erityistarkastus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Neuvoston direktiivi 1999/35/EY (31999L0035); EYVL N:o L 138, 1.6.1999, s. 1

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.