92/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esityksestä,

kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 5 §:n 8 a kohta, sellaisena kun se on asetuksessa 133/1998,

muutetaan 5 §:n 8, 9 ja 11 a kohta,

sellaisena kun niistä ovat 9 kohta asetuksessa 255/2000 ja 11 a kohta asetuksessa 730/2000, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 133/1998 ja asetuksessa 1027/1998 sekä mainituissa asetuksissa 255 ja 730/2000 sekä asetksessa 418/2001, uusi 9 a kohta seuraavasti:

5 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat yleiset asiat:


8) maakuntien lukumäärä, alueet ja nimet, kuntien yhteisesti hoidettavaksi säädettyä tehtävää hoitavien kuntayhtymien alueet ja pelastustoimen alueet;

9) läänien alueet sekä lääninhallitusten nimet ja toimipaikat, valtion aluehallinnon alueet, hätäkeskusalueet ja kihlakuntien alueet sekä käräjäoikeuksien tuomiopiirit, jollei jaotus noudata kihlakuntajakoa;

9 a) pelastustoimen yhteistoiminnan ehdoista määrääminen, jos kunnat eivät pääse asiasta sopimukseen;


11 a) valtuuskunnan asettaminen valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita koskevia neuvotteluja tai kansainvälistä kokousta varten, kun asia koskee useampaa kuin yhtä ministeriötä eikä asia kuulu tasavallan presidentin ratkaistavaksi;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2002.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Pääministeri
Paavo Lipponen

Hallitusneuvos
Seija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.