88/2002

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (440/1994) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 87/1996 ja 469/1999, seuraavasti:

6 §
Lapin yliopiston koulutusohjelmat

Lapin yliopistossa kandidaatin tutkintoon johtavat, kolmivuotiset koulutusohjelmat sekä maisterin tutkintoon kandidaatin tutkinnon pohjalta johtavat, kaksivuotiset koulutusohjelmat ovat:

1) audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma;

2) tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma;

3) graafisen suunnittelun koulutusohjelma;

4) teollisen muotoilun koulutusohjelma.

Lapin yliopistossa on viisivuotinen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, joka johtaa maisterin tutkintoon lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon pohjalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman graafisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat voivat siirtyä graafisen suunnittelun koulutusohjelmaan 1 päivästä elokuuta 2002 tai jatkaa opintojaan audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelmassa. Opiskelija, joka ei ole suorittanut taiteen maisterin tutkintoa vuoden 2007 loppuun mennessä, siirtyy vuoden 2008 alusta graafisen suunnittelun koulutusohjelmaan. Lapin yliopisto päättää siirtymiseen liittyvistä järjestelyistä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Opetusministeri
Maija Rask

Ylitarkastaja
Turja Pesonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.