87/2002

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta 19 päivänä helmikuuta 1999 annetun liikenneministeriön päätöksen (201/1999) 12 ja 13 § seuraavasti:

12 §
Erikoiskoulutuksen kertauskoe

Katsastuksia suorittavan henkilön on läpäistävä erityisosaamista vaativan erikoiskoulutuksen loppukoe sen vuoden loppuun mennessä, jolloin on kulunut kolme vuotta siitä, kun hän on viimeksi suorittanut hyväksytysti kyseisen kokeen, säilyttääkseen oikeuden erityisosaamista vaativien katsastus- ja hyväksyntätoimenpiteiden suorittamiseen.

13 §
Poikkeukset koulutuksen ja kokeiden pääsyvaatimuksista sekä täydennyskoulutuksesta

Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä hyväksyä poikkeuksia koulutuksen ja kokeiden pääsyvaatimuksista sekä lykätä täydennyskoulutuksen ja kertauskokeen suorittamisvelvollisuutta määräajaksi. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus ei korvaa kyseisen vuoden täydennyskoulutusta.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2002.

Henkilön, joka ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 29 §:n siirtymäsäädösten mukaan pätevöityy osallistumatta mainitussa laissa ja 9 §:ssä tarkoitettuun erikoiskoulutukseen, tulee 12 §:stä poiketen suorittaa erikoiskoulutuksen kertauskoe ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivään maaliskuuta 2002 mennessä.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Vanhempi hallitussihteeri
Maija Audejev

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.