78/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2002

Puolustusministeriön asetus aina määräajaksi täytettävään sotilasvirkaan nimitetyn uudelleen kouluttautumisen tukemisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 7 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 452/2001:

1 §

Aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen (1060/1994) 1 ja 4 a §:ssä tarkoitettuun sotilasvirkaan nimitetyn koulutustuki tai palvelusaikakorvaus kertyy kultakin palveluskuukaudelta palvelussuhteen alusta lukien.

Palvelussuhteen aikana koulutustukea voidaan käyttää vain puolustusvoimien ulkopuolisten opintovapaalain (273/1979) mukaisista opinnoista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Jos koulutustukea ei ole käytetty palvelussuhteen aikana, maksetaan palvelussuhteen päättyessä vastaavan suuruinen palvelusaikakorvaus kertakorvauksena. Korvaus on maksettava kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa palvelussuhteen päättymisestä lukien.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2002

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Sarkio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.