58/2002

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2002

Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavista opinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 8 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan JHTT-tutkintoon vaadittavista opinnoista 22 päivänä joulukuuta 1999 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1209/1999) 8 § seuraavasti:

8 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran hyväksyttäessä hakijoita vuoden 2005 tutkintoon.

Tämän päätöksen 2―4 §:ssä tarkoitetuista vaatimuksista, jotka koskevat opintojen laajuutta ja sisältöä, voidaan poiketa hyväksyttäessä hakijoita vuosina 2005―2007 järjestettäviin tutkintoihin siten, että hakijalla tulee olla suoritettuna 2 §:ssä tarkoitettuja laskentatoimen opintoja yhteensä vähintään 25 opintoviikkoa, 3 §:ssä tarkoitettuja oikeustieteen opintoja yhteensä vähintään 15 opintoviikkoa ja 4 §:ssä tarkoitettuja opintoja yhteensä vähintään 8 opintoviikkoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2002

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.