Säädökset alkuperäisinä: 2002

1371/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskelupaikan vastaavan hoitajan ja tämän sijaisten ammatillisista edellytyksistä
1370/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1369/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1368/2002
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista
1367/2002
Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista
1366/2002
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2003
1365/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2003 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
1364/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1363/2002
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta
1362/2002
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1361/2002
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1360/2002
Laki tuloverolain muuttamisesta
1359/2002
Laki merilain 1 ja 6 luvun muuttamisesta
1358/2002
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1357/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
1356/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta
1355/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta pohjoisesta tuesta
1354/2002
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
1353/2002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1352/2002
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2003 liikenneturvallisuusmaksusta
1351/2002
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.