1499/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 ja 13 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä syyskuuta 1985 annetun yrityskiinnitysasetuksen (778/1985) 12 §:n 1 momentin 6 kohta ja 13 a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 158/1997, seuraavasti:

12 §

Muistutustietoina merkitään rekisteriin:


6) kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan sulautuminen sekä yhteisön jakautuminen;


13 a §

Merkintä jakautumisesta tehdään sekä jakautuvan että vastaanottavan yhteisön rekisteritietoihin.

Merkinnät sellaisista jakautuvan yhteisön omaisuuteen kohdistuvista voimassa olevista kiinnityksistä ja muistutustiedoista, jotka jaetaan vastaanottavalle yhteisölle, siirretään vastaanottavan yhteisön rekisteritietoihin.

Kun yhteisö jakautuu, hakemukseen, joka koskee kiinnitysten jakoa ja etuoikeusjärjestyksen järjestämistä, noudatetaan soveltuvin osin, mitä kiinnitysten keskinäisen etuoikeuden muuttamisesta säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Jyrki Jauhiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.