1436/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain (1047/2001) 19 ja 67 §:n nojalla:

1 §

Arpajaislain (1047/2001) 19 §:ssä tarkoitettua raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelitoimintaa harjoittavan Oy Veikkaus Ab:n on tilitettävä rahapelitoimintojensa tuotot opetusministeriölle seuraavasti:

1) kalenterivuoden kultakin vuosineljännekseltä ennakkona arvioidusta tuotosta 75 prosenttia 30 päivän kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä;

2) loppuosa 1 kohdassa tarkoitetusta tuotosta kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta 60 päivän kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä; sekä

3) koko kalenterivuoden tuotto kuukauden kuluessa yhteisön tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Selvitys tilikauden tuotosta on toimitettava 1 momentin 3 kohdassa säädetyssä ajassa myös sisäasiainministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran tilitettäessä tuottoa vuodelta 2002.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.