1418/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeriön asetus ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista, jollei muualla ole toisin säädetty.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kirkollishallituksen valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden kiinteät maksut ovat seuraavat:

1) valituspäätös 50,-
2) päätös prosessuaaliseen kanteluun 50,-
3) lainvoimaisuustodistus 8,-
4) muu pyynnöstä annettu todistus 8,-
5) viran puolesta oikeaksi todistetut jäljennökset ja otteet kirkollishallituksessa säilytettävistä asiakirjoista 5,- € + 0,35 €/sivu.

Telekopiona lähetettävistä asiakirjoista peritään sama maksu kuin asiakirjoista muutoinkin.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat kirkollishallituksen asiakirjoista annettavat muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Sellaisen tässä asetuksessa tarkoitetun suoritteen suuruus, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriön 23 päivänä maaliskuuta 1995 annettu päätös (450/1995) ortodoksisen kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitusneuvos
Heikki Rosti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.