1411/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1230/2001) 1 §:n 1 momentin, 5 §:n 3 momentin ja 6 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Osaamiskeskusten toimialueet

Sosiaalialan osaamiskeskukset ja niiden toimialueet ovat seuraavat:

1) Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien alueen;

2) Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Varsinais-Suomen maakunnan alueen;

3) Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueen;

4) Häme-Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntien alueen;

5) Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueen;

6) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Keski-Suomen maakunnan alueen;

7) Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntien alueen sekä

8) Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueen.

Edellä 1 momentissa mainittujen osaamiskeskusten ohella toimii ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, jonka toimialue käsittää koko maan.

2 §
Osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano

Osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta hoitaa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain (1230/2001) 5 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi ne tehtävät, jotka määrätään erikseen valtioneuvoston tekemässä neuvottelukunnan asettamispäätöksessä.

Neuvottelukuntaan kuuluu kunkin 1 §:ssä mainitun osaamiskeskuksen edustajan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen, Suomen Kuntaliiton ja sosiaalialan valtakunnallisten järjestöjen edustaja. Lisäksi neuvottelukunnassa ovat edustettuna sosiaalialan oppilaitokset ja lääninhallitukset.

Neuvottelukunta asetetaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet nimetään 2 momentissa mainittujen tahojen esitysten pohjalta. Asettamispäätöksessä määrätään samalla yksi jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

3 §
Valtionavustuksen määräytymisperusteet

Suomenkielisten osaamiskeskusten valtionavustus jaetaan kunkin osaamiskeskuksen toimialueen asukasluvun ja pinta-alan perusteella. Näiden määräytymisperusteiden mukaan maksetaan se osuus valtionavustuksen kokonaismäärästä, josta on ensin vähennetty 2 momentissa tarkoitetun ruotsinkielisen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtionavustuksen sekä 4 §:ssä tarkoitetun erityisen valtionavustuksen määrä. Määräytymisperusteiden keskinäinen painoarvo määräytyy siten, että valtionavustuksesta maksetaan asukasluvun perusteella 80 prosenttia ja pinta-alan perusteella 20 prosenttia.

Ruotsinkieliselle sosiaalialan osaamiskeskukselle maksetaan valtionavustuksen kokonaismäärästä osuus, joka vastaa ruotsinkielisen väestön osuutta koko maan väestöstä.

4 §
Erityisen valtionavustuksen perusteet

Erityisenä valtionavustuksena maksetaan:

1) 0,75 prosenttia valtionavustuksen kokonaismäärästä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskukselle pohjoismaisten yhteistyöverkostojen luomiseksi kaikkien osaamiskeskusten käyttöön sekä

2) 1,5 prosenttia valtionavustuksen kokonaismäärästä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomioon ottamiseksi tarpeellisiin tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja 1 momentissa säädetyt osaamiskeskukset sopivat keskenään tarkemmin valtionavustuksen käytöstä.

5 §
Valtionavustuksen maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa kunkin osaamiskeskuksen valtionavustuksen osaamiskeskusta edustavalle oikeushenkilölle kuukausittain yhtä suurina erinä viimeistään kunkin kuukauden 11 päivänä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitusneuvos
Jouko Narikka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.