1406/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti

säädetään 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 7 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 981/1993:

1 §

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteet taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 7 §:n 4 momentissa tarkoitettua kustannusten jakamista varten ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

Laskennassa 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2001 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 2001 kohdistuvien kustannusten jakamiseen.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassalle 29 päivänä huhtikuuta 1998 antamat perusteet esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vuosimaksun, vuosimaksun tasausosan ja tasausosista muodostuneen rahaston laskemiseksi (Dnro 5/42/98) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sosiaali- ja terveysministeriön 18 päivänä joulukuuta 2000 antama asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista vastuunjakoa varten tarvittavista suureista (1140/2000).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.