1405/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti

säädetään 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 9 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohtien nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 750/1974:

1 §

Työeläkekassan perusteet lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 9 §:ssä tarkoitettua kustannusten jakamista varten ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

Laskennassa 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2001 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 2001 kohdistuvien kustannusten jakamisessa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön työeläkekassalle 21 päivänä kesäkuuta 1994 antamat perusteet työeläkekassan vuosimaksun, vuosimaksun tasausosan ja tasausosista muodostuneen rahaston laskemiseksi (Dnro 178/44/93) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sosiaali- ja terveysministeriön 18 päivänä joulukuuta 2000 antama asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan työeläkekassan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista vastuunjakoa varten tarvittavista suureista (1141/2000).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.