1398/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan verotusmenettelystä 23 päivänä lokakuuta 1998 annetun asetuksen (763/1998) 7 § ja

muutetaan 6 ja 8 § seuraavasti:

6 §
Verotustietojen ilmoittaminen kunnalle ja seurakunnalle

Verohallinnon on ilmoitettava kunnalle arvio maksettavasta kunnallisverosta ja seurakunnalle arvio maksettavasta kirkollisverosta sekä arvio kunnan ja seurakunnan maksettavasta yhteisöverosta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden syyskuun 16 päivään mennessä. Veronsaajakohtaiset tiedot ilmoitetaan verovuoden verotuksen valmistuttua.

8 §
Jälkiverotuksessa lisättävä tulo

Jos jälkiverotuksen yhteydessä lisättävän tulon yhteismäärä luonnollisella henkilöllä tai erillisenä verovelvollisena verotettavalla kuolinpesällä on pienempi kuin 2 000 euroa ja muulla verovelvollisella pienempi kuin 4 000 euroa, lisäys voidaan tehdä sen verovuoden tuloon, jolta toimitettava verotus ei ole päättynyt.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu arvio kunnan ja seurakunnan maksettavasta yhteisöverosta on toimitettava verovuodesta 2002.

Asetuksen 8 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.