1371/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1547/1994) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §

Kevyen polttoöljyn erottamiseksi dieselöljystä on sellaiseen polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettuun dieselöljyyn, jonka tiheys +15°C:ssa on enintään 0,89 kg/dm3 ja kinemaattinen viskositeetti +20°C:ssa enintään 20 mm2/s, sekoitettava litraa kohti 0,0025 grammaa furfuraalia tai 0,006 grammaa N-etyyli-N-[2-(1-isobutoksietoksi)etyyli]-4-(fenyyliatso)aniliinia ja lisäksi 0,003 grammaa 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-[(2' -etyyli)heksyyliamino]naftaleenia taikka spektrofotometrisesti aallonpituudella 535 nm mitattuna yhtä suuren absorbanssin antava määrä 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-(tridekyyliamino)naftaleenia tai 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-hydroksinaftaleenia tahi mainittujen väriaineiden seosta, joka värien pysyvyydeltä ja muilta ominaisuuksiltaan täyttää asetettavat vaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Leo Parkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.