1370/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston yleisistunnossa tehdyn puolustustarvikkeen maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 2 ja 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 348/1994:

1 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa tehty puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (242/1990) tarkoitettu maastavientilupapäätös on valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisoikeudellinen suorite, josta peritään kiinteä omakustannusarvoon perustuva maksu.

Maastavientilupapäätöksestä perittävän maksun suuruus on 168 euroa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta 19 päivänä elokuuta 1994 annettu asetus (742/1994).

Tämän maksuasetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun saakka maksaa myös käyttäen maksuvälineinä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Seppo Paasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.