1352/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuasetuksen (1016/1983) 5 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 5 §:n 4 momentti asetuksessa 1146/1998, ja

muutetaan 1, 2 ja 8 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi asetuksessa 1252/1997, 2 § osaksi asetuksessa 1160/1989 ja mainitussa asetuksessa 1252/1997 sekä 8 § osaksi asetuksessa 1509/1994, seuraavasti:

1 §

Kotimaanliikenteen väylämaksu suoritetaan vuosimaksuna kalenterivuosittain. Maksu lasketaan siten, että maksuyksikkö, 5 euroa 80 senttiä, kerrotaan aluksen nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Alus, jonka nettovetoisuutta osoittava luku on alle 1 000, maksaa kuitenkin vain puolet edellä mainitusta maksusta.

Matkaa suomalaisesta satamasta toiseen pidetään kotimaanliikenteenä, jollei sen kestäessä poiketa ulkomaiseen satamaan lastaamista tai purkamista taikka matkustajien ottamista tai jättämistä varten.

2 §

Ulkomaanliikenteen väylämaksu suoritetaan kertamaksuna aluksen saapuessa ulkomailta. Kertamaksu määräytyy aluksen jäämaksuluokan ja nettovetoisuuden perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Kertamaksua ei kuitenkaan kanneta siltä osin kuin kertamaksu ylittää 109 140 euroa.

Ulkomaanliikenteen kertamaksun perusmaksut (pm) ja maksuyksiköt (my):

Aluksen nettovetoisuutta osoittava luku
alle 2 000 2 000―9 999 10 000 tai isompi
Jäämaksuluokka my pm my pm my
I A Super 1,68 3 360 1,43 14 800 1,26
I A 3,36 6 720 2,86 29 600 2,52
I B 5,65 11 300 4,81 49 780 4,24
I C 7,55 15 100 6,42 66 460 5,67
II 8,49 16 980 7,22 74 740 6,37
III 9,44 18 880 8,02 83 040 7,08
pm = maksu nettovetoisuutta osoittavan luvun alarajan kohdalla
my = maksu nettovetoisuutta osoittavan luvun yksiköltä, joka ylittää alarajan

Koneettoman aluksen kertamaksun maksuyksikkö on puolet jäämaksuluokan III kertamaksun maksuyksiköstä.

8 §

Kun vähintään 120 matkustajalle rekisteröidystä matkustaja-aluksesta on suoritettu väylämaksua 32 kerralta ja muusta aluksesta kymmeneltä kerralta, on alus vapautettu saman kalenterivuoden aikana enemmistä kertamaksuista edellyttäen, että väylämaksun suuruuteen vaikuttavat aluksen tiedot eivät muutu siten, että kertamaksu nousee.

Jos väylämaksun suuruuteen vaikuttavat aluksen tiedot muuttuvat 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, on aluksesta suoritettava lisää väylämaksua siten, että maksua maksetaan määrä, joka vastaa vähintään 120 matkustajalle rekisteröidystä matkustaja-aluksesta kalenterivuoden aikana määräytyvää 32 suurinta kertamaksua ja muusta aluksesta kalenterivuoden aikana määräytyvää kymmentä suurinta kertamaksua.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut maksut voidaan maksaa etukäteen yhdellä kertaa.

Tullitoimipaikan on annettava maksuvapautustodistus, jos 1 tai 2 momentissa tarkoitetut maksut on todistettavasti suoritettu. Maksuvapautustodistus raukeaa, jos väylämaksun suuruuteen vaikuttavat aluksen tiedot muuttuvat siten, että kertamaksu nousee.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.