1328/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2000 lopullisten ja verovuoden 2001 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 14 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain (532/1998) 13 §:n mukaisia verovuoden 2000 lopullisia jako-osuuksia ja verovuoden 2001 jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Verovuoden 2000 lopulliset ja verovuoden 2001 alustavat jako-osuudet

Verontilityslain 13 §:n mukaisia yksittäisten kuntien yritystoimintaerää laskettaessa verotustietoina käytetään vuoden 2000 verotustietoja. Yhteisöjen toimipaikka- ja henkilöstömäärätietoina käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2000 yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja.

Verontilityslain 13 §:n mukaisia yksittäisten kuntien metsäerää laskettaessa verotustietoina käytetään vuoden 2000 verotustietoja. Kunnittaisina kantorahatuloina käytetään Metsäntutkimuslaitoksen vuodelta 2000 laskemia kunnittaisia bruttokantorahatulotietoja. Luonnonsuojelualueilta saamatta jääneinä kantorahatuloina käytetään Metsähallituksen vuodelta 2000 asianomaisille metsämaille laskemaa metsän puhdasta tuottoa.

3 §
Verovuoden 2001 lopulliset jako-osuudet

Verovuoden 2001 verotuksen valmistuttua verovuoden 2001 alustavat jako-osuudet oikaistaan verovuoden 2001 lopullisiksi jako-osuuksiksi, jolloin yritystoimintaerän ja metsäerän laskentaperusteena käytetään vuoden 2001 tietoja.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämän asetuksen 2 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2002 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Tämän asetuksen 3 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2003 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Tällä asetuksella kumotaan yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista 28 päivänä joulukuuta 2000 annettu valtiovarainministeriön asetus (1303/2000).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.