1309/2001

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 12 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kalataloutta koskevista rekistereistä 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1575/1994) 12 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on päätöksessä (798/1997) seuraavasti:

12 §
Rekisteriin merkittävät kalastajat

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kalastajat rekisteröidään neljään ryhmään seuraavasti:

1) ryhmä 1: merialueen kalastajat, joiden kalastuksesta ja pyytämänsä saaliin jalostuksesta saadut myyntitulot (kalastuksen kokonaistulo) ovat vähintään 30 prosenttia kalastajan saamien kaikkien elinkeinotoiminnan kokonaistulojen, palkkatulojen ja muiden hänen säännöllisesti saamiensa kokonaistulojen yhteismäärästä;

2) ryhmä 2: merialueen kalastajat, joiden kalastuksen kokonaistulo on alle 30 prosenttia, mutta vähintään 15 prosenttia kalastajan saamien kaikkien elinkeinotoiminnan kokonaistulojen, palkkatulojen ja muiden hänen säännöllisesti saamiensa kokonaistulojen yhteismäärästä;

3) ryhmä 3: muut ammattimaista kalastusta merialueella harjoittavat kalastajat; sekä

4) ryhmä 4: sisävesialueen kalastajat, joiden kalastuksen kokonaistulo on vähintään 30 prosenttia kalastajan saamien kaikkien elinkeinotoiminnan kokonaistulojen, palkkatulojen ja muiden hänen säännöllisesti saamiensa kokonaistulojen yhteismäärästä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Kalastusneuvos
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.