1300/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (442/1987) 2 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 17 a § seuraavasti:

2 §

Kielitutkintojen järjestämiseksi toimii opetushallituksen yhteydessä kaksi tutkintolautakuntaa, toinen suomen ja toinen ruotsin kieltä varten. Kumpaankin lautakuntaan kuuluu kolme vakinaista jäsentä sekä eri osissa maata tarpeellinen määrä apujäseniä. Lautakuntien sihteerinä toimii opetushallituksen tehtävään määräämä opetushallituksen virkamies.


17 a §

Kielitutkintoon osallistumisesta perittävien maksujen suuruudesta säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annettavalla opetusministeriön asetuksella.

Tutkintolautakunnan vakinaisille jäsenille ja apujäsenille suoritetaan kielitutkintojen järjestämisestä opetushallituksen vahvistamien perusteiden mukaiset palkkiot. Muutoin palkkioihin sovelletaan valtion komiteoista annettuja säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Vanhempi hallitussihteeri
Salla Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.