1299/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta 30 päivänä toukokuuta 1997 annetun asetuksen (520/1997) 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

5 §
Pakollinen kelpoisuuskoe

Kun hakemus koskee kelpoisuutta virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tai oikeusnotaarin tutkinto, tutkintojen tunnustamislain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun pakollisen kelpoisuuskokeen toimeenpanee Helsingin yliopisto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

1) neuvoston direktiivi 89/48/ETY; EYVL N:o L 19, 24.1.1989, s. 16, 2) neuvoston direktiivi 92/51/ETY; EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 25, 3) komission direktiivi94/38/EY; EYVL N:o L 217, 23.8.1994, s. 8, 4) komission direktiivi95/43/EY; EYVL N:o L 184, 3.8.1995, s. 21, 5) komission direktiivi97/38/EY; EYVL N:o L 184, 12.7.1997, s. 31, 6) komission direktiivi 2000/5/EY; EYVL N:o L 054, 26.2.2000, s. 42

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Korkeakouluneuvos
Leena Pirilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.