1298/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus eräiden maaseutuelinkeinolainojen korosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 69 §:n 2 momentin ja 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/1990) 26 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 572/1997, nojalla seuraavaa:

1 §

Vuosina 1991―1995 myönnetyistä maaseutuelinkeinolain (1295/1990) mukaisista valtionlainoista on maksettava 1 päivästä tammikuuta 2002 sitä korkoa, jota lainasta on tullut maksaa tai ilman maksuhelpotuksia olisi tullut maksaa 31 päivänä lokakuuta 1996. Jos korko on kuitenkin ollut yli viisi prosenttia, lainasta on maksettava viiden prosentin korkoa.

2 §

Mitä 1 §:ssä säädetään koron määrästä, ei sovelleta lainaan, jonka korkoa on muutettu yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993), yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993), maaseutuelinkeinolain 29 § tai 29 b §:n taikka porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 6 tai 11 luvun mukaisessa menettelyssä, sinä aikana, jona menettelyssä hyväksytty koron muutos on voimassa.

Jos korkoa on muutettu määräajaksi, muutettu vuotuinen korko muuttuu määräajan päätyttyä sen suuruiseksi, kuin se 1 §:n mukaan olisi 1 päivänä tammikuuta 2002 ollut ilman koron muuttamista.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.