1261/2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2002

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 38 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
― 4 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
― 8 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 18 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 1 sentti kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
― 1 sentti kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
― 4 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene 50 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 67 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 25 senttiä kilometriltä
moottoripolkupyörä 14 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 8 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 1 sentti kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 13,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 28,00
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
― vähintään 2 tunnilla 13,00
― yli 6 tunnilla 28,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä euro
Afganistan 42,00
Alankomaat 58,00
Alankomaiden Antillit 66,00
Albania 45,00
Algeria 44,00
Andorra 49,00
Angola 101,00
Antiqua ja Barbuda 69,00
Arabiemiirikunnat 77,00
Argentiina 67,00
Armenia 52,00
Aruba 39,00
Australia 61,00
Azerbaidzan 59,00
Azorit 35,00
Bahama 76,00
Bahrain 56,00
Bangladesh 44,00
Barbados 72,00
Belgia 61,00
Belize 45,00
Benin 41,00
Bermuda 67,00
Bhutan 25,00
Bolivia 32,00
Bosnia-Hertsegovina 39,00
Botswana 39,00
Brasilia 50,00
Sao Paulo 59,00
Britannia 67,00
Lontoo 67,00
Brunei 50,00
Bulgaria 47,00
Burkina Faso 36,00
Burundi 59,00
Chile 45,00
Costa Rica 47,00
Djibouti 50,00
Dominica 57,00
Dominikaaninen tasavalta 62,00
Ecuador 45,00
Egypti 57,00
El Salvador 50,00
Eritrea 25,00
Espanja 57,00
Etelä-Afrikka 34,00
Etiopia 44,00
Fidzi 35,00
Filippiinit 49,00
Färsaaret 50,00
Gabon 52,00
Gambia 32,00
Georgia 45,00
Ghana 40,00
Grenada 64,00
Grönlanti 50,00
Guadeloupe 47,00
Guatemala 40,00
Guinea 50,00
Guinea-Bissau 37,00
Guyana 56,00
Haiti 50,00
Honduras 39,00
Indonesia 42,00
Intia 40,00
Irak 44,00
Iran 52,00
Irlanti 57,00
Islanti 62,00
Israel 69,00
Italia 58,00
Itä-Timor 40,00
Itävalta 59,00
Jamaika 59,00
Japani 99,00
Jemen 53,00
Jordania 57,00
Jugoslavia 49,00
Kambodzha 39,00
Kamerun 35,00
Kanada 56,00
Kanarian saaret 47,00
Kap Verde 39,00
Kazakstan 66,00
Kenia 45,00
Keski-Afrikan tasavalta 39,00
Kiina 61,00
Hongkong 82,00
Macao 64,00
Kirgisia 47,00
Kolumbia 38,00
Komorit 37,00
Kongo 45,00
Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) 50,00
Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) 34,00
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 74,00
Kosovo 50,00
Kreikka 57,00
Kroatia 64,00
Kuuba 62,00
Kuwait 62,00
Kypros 52,00
Laos 32,00
Latvia 49,00
Lesotho 29,00
Libanon 64,00
Liberia 45,00
Libya 56,00
Liechtenstein 58,00
Liettua 40,00
Luxemburg 60,00
Madagaskar 34,00
Madeira 39,00
Makedonia 39,00
Malawi 45,00
Malediivit 54,00
Malesia 44,00
Mali 39,00
Malta 57,00
Marokko 54,00
Marshallinsaaret 39,00
Martinique 48,00
Mauritania 29,00
Mauritius 50,00
Meksiko 57,00
Mikronesia 44,00
Moldova 34,00
Monaco 58,00
Mongolia 32,00
Mosambik 42,00
Myanmar (Burma) 44,00
Namibia 32,00
Neitsytsaaret (USA) 33,00
Nepal 37,00
Nicaragua 45,00
Niger 36,00
Nigeria 54,00
Norja 62,00
Norsunluurannikko 62,00
Oman 59,00
Pakistan 27,00
Palestiina 54,00
Panama 44,00
Papua-Uusi Guinea 39,00
Paraquay 37,00
Peru 50,00
Portugali 53,00
Puerto Rico 47,00
Puola 54,00
Qatar 59,00
Ranska 61,00
Romania 47,00
Ruanda 54,00
Ruotsi 55,00
Saint Kitts ja Nevis 64,00
Saint Lucia 64,00
Saint Vincent ja Grenadiinit 62,00
Saksa 59,00
Salomonsaaret 25,00
Sambia 39,00
Samoa 34,00
San Marino 45,00
Sao Tome ja Principe 41,00
Saudi-Arabia 66,00
Senegal 38,00
Seychellit 59,00
Sierra Leone 42,00
Singapore 66,00
Slovakia 34,00
Slovenia 50,00
Somalia 30,00
Sri Lanka 30,00
Sudan 35,00
Surinam 40,00
Swazimaa 29,00
Sveitsi 61,00
Syyria 52,00
Tadzikistan 39,00
Taiwan 59,00
Tansania 42,00
Tanska 63,00
Thaimaa 47,00
Togo 41,00
Tonga 34,00
Trinidad ja Tobago 49,00
Tsad 39,00
Tshekki 44,00
Tunisia 49,00
Turkki 47,00
Istanbul 59,00
Turkmenia 47,00
Uganda 39,00
Ukraina 52,00
Unkari 49,00
Uruguay 45,00
Uusi-Seelanti 59,00
Uzbekistan 59,00
Valkovenäjä 49,00
Vanuatu 29,00
Venezuela 50,00
Venäjä 42,00
Moskova 72,00
Pietari 54,00
Vietnam 39,00
Viro 40,00
Yhdysvallat 74,00
NewYork, Los Angeles,
Washington 77,00
Zimbabwe 39,00
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 37,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja markkamäärien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16,00 euroa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 7,00 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 14,00 euroa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00―07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 6,00 euroa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2002.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Anneli Nuoritalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.