1250/2001

Annettu Turussa 11 päivänä toukokuuta 2001

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 10 luvun 7 § ja 15 luvun 14 §, sellaisena kuin niistä on 15 luvun 14 § päätöksessä 898/1997, seuraavasti:

10 luku

Seurakuntayhtymä

7 §

Väliaikaisen yhteisen kirkkovaltuuston on vahvistettava ensimmäistä vuotta varten tuloveroprosentti sekä laadittava yhtymän talousarvio, jossa määrätään, kuinka yhtymän verotulot ja muut tulot jaetaan seurakuntayhtymän ja kunkin seurakunnan käyttöön.

15 luku

Seurakunnan talous

14 §

Kirkkohallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita talousarvion laatimisesta, tuloveroprosentin vahvistamisesta, omaisuuden hoitamisesta, rahatoimen järjestämisestä, kirjanpidosta ja tilintarkastuksen toimittamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Turussa 11 päivänä toukokuuta 2001

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.