1204/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2001 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2001 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 39,33

Kunnallisveron osuus 52,40

Kirkollisveron osuus 3,24

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 5,03

3 §

Verovuodelta 2001 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2000 toimitetussa verotuksessa vahvistettu kunnallisvero muutetaan kuntakohtaisiksi laskennallisiksi äyrimääriksi soveltamalla kunkin kunnan tuloveroprosenttia. Näin saatuja kuntakohtaisia äyrimääriä korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2001 ja 1 päivän tammikuuta 2000 asukaslukujen suhde. Tällä tavoin korjattuihin äyrimääriin sovelletaan vuoden 2001 kunnan tuloveroprosenttia ja kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen äyrimääriin vuoden 2001 kirkollisveroäyrin hintaa.

Ennen kuntien ja evankelisluterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa äyrimääriä tarkistetaan seuraavasti:

Kunta Evankelisluterilainen seurakunta Äyrimäärän alennus
Halikko Halikko 70 000 000
Haukipudas Haukipudas 22 000 000
Joensuu Joensuu 42 000 000
Juupajoki Juupajoki 10 000 000
Kempele Kempele 34 000 000
Lieto Lieto 3 000 000
Muurla Muurla 2 000 000
Naantali Naantali 24 000 000
Oulu Oulu 210 000 000
Pertteli Pertteli 3 000 000
Salo Salo 300 000 000
Sipoo Sipoo 11 500 000
4 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2001 suoritettavasta tilityksestälähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2001 helmikuusta vuoden 2001 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista 14 päivänä helmikuuta 2001 annettu valtiovarainministeriön asetus (132/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.