1195/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 19 ja 47 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 19 §:n 1 momentti ja 47 §:n 1 momentti, joista 19 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on asetuksessa 47/1995, seuraavasti:

19 §
Aravalainan viitekorko

Vuosimaksuun sisältyvän koron laskentaperusteena käytetään valtion euromääräisen obligaatiolainanoton kustannusten kolmen vuoden keskiarvoa vastaavaa korkokantaa (aravalainan viitekorko).


47 §
Vuosimaksun korjaaminen aravalainan määrän muuttuessa

Jos aravalainan määrää tarkistetaan lainan myöntämisen jälkeen, korjaa asuntorahaston myöntämässä lainassa valtiokonttori ja kunnan myöntämässä lainassa kunta vuosimaksun suuruuden. Tällöin euromääräistä vuosimaksua suurennetaan tai pienennetään lainan määrän prosenttimääräistä muutosta vastaavassa suhteessa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Satu Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.