1188/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti, ovat:

1) päätökset;

2) todistukset;

3) teurasruhojen luokituksen valvonta.

Maa- ja metsätalousministeriön suoritteita, joista peritään ajan käyttöön perustuva maksu (34 euroa/tunti), ovat:

1) perintökaaren 25 luvun 8 §:n mukainen lausunto;

2) vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiseen lupaan liittyvän kalataloudellisen toimenpidevelvoitteen toteuttamissuunnitelman hyväksyminen ellei luvanhaltija ole valtio;

3) kalastuslain 94 §:n mukainen maahantuontilupa;

4) torjunta-ainelain 5 a §:n mukainen toimilupa;

5) torjunta-ainelain mukainen torjunta-aineen lentolevityssuunnitelmaa koskeva poikkeuslupa; sekä

6) metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukainen jälkitarkastus.

Edellä 2 momentin 6 kohdassa mainitun maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.

2 §
Muut maksulliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön suoritteita, jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) maatilarakentamiseen liittyvät ennakkohyväksynnät;

2) tilaukseen perustuva tietojen luovutus, tietojärjestelmien suorakäyttö ja tiedonhaut;

3) julkaisut;

4) koulutus- ja asiantuntijapalvelut;

5) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

6) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Tällä asetuksella kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1993 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista (1495/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Sinikka Silén

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.