1184/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelulain (150/1992) 8 §:n ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1195/1996) 49 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen suorittamasta kansalliseen vierasainevalvontaohjelmaan liittyvistä lihan, elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden, maidon ja maitotuotteiden sekä munien vierasainevalvonnasta valtiolle perittävistä maksuista.

2 §

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen suorittamasta kansallisesta vierasainevalvontaohjelmasta laitos perii seuraavat kiinteät maksut:

1) naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja teurastuspaikoilta 1,2 euroa teuraslihatonnia kohden; lisäksi peritään lihantarkastusmaksun yhteydessä näytteiden ottamisesta aiheutuvat kustannukset;

2) elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään kalanviljelylaitokselta 1,25 euroa tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden;

3) maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 0,06 euroa tuhatta raakamaitolitraa kohden; ja

4) munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta 0,45 euroa tuhatta kiloa kohden.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista 19 päivänä kesäkuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (596/1997).

Tämän asetuksen mukaiset maksut peritään sen voimaan tulon jälkeen tehdyistä suoritteista.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Neuvoston direktiivi 96/43/EY (31996L0043); EYVL N:o L 162, 1.7.1996, s. 1

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.