1139/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 27 päivänä heinäkuuta 1979 annetun eläkkeensaajien asumistukiasetuksen (642/1979) 11 § ja

muutetaan 5 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 887/1982, seuraavasti:

5 §

Eläkkeensaajien asumistukilain 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun huomattavan muutoksen katsotaan tapahtuneen, kun:

1) asumistuen saajan vuotuiset asumiskustannukset ovat muuttuneet vähintään 147 euroa; taikka

2) asumistuen määrään vähentävästi vaikuttava vuositulo on noussut vähintään 734 euroa tai alentunut vähintään 367 euroa.

Edellä 1 momentissa mainitut rahamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 2001 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu, ja ne tarkistetaan ja pyöristetään siten kuin eläkkeensaajien asumistukilain 13 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.