1138/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/1956) 54 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 885/1982, sekä

muutetaan 53 §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto ja 70 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 53 §:n 2 momentti asetuksessa 1597/1993 ja 70 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 885/1982, seuraavasti:

53 §

Työkyvyttömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä saava on velvollinen ilmoittamaan ryhtymisestään työhön, josta saatava ansiotulo on vähintään kansaneläkelain 22 a §:n 1 momentissa mainitun rahamäärän suuruinen. Hänen on ilmoitettava myös ansiotulojen lisääntymisestä, jos ne lisääntyvät niin, että ne ylittävät edellä tarkoitetun määrän. Puolitettua yksilöllistä varhaiseläkettä saavan on ilmoitettava, jos ansiotulot lisääntyvät niin, että eläke olisi kansaneläkelain 22 a §:n 5 momentin mukaan jätettävä lepäämään.

70 §

Ilmoituksessa on oltava eläkkeensaajan täydellinen nimi, henkilötunnus, eläkelaji, eläkkeen määräytymisperusteet, rahamäärä ja aika, jolta eläkettä maksetaan, sekä sellainen eläkkeen vuotuisen korotuksen peruste, joka ei määräydy 1 momentissa mainitulla perusteella.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.