1098/2001

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Verohallituksen päätös ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 151 §:n 3 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

1) nimensä ja osoitteensa, harjoittamansa liiketoiminnan laatu, kotimaansa verovelvollisuusnumero ja rekisteröintiviranomainen;

2) palautuksen maksamista varten tarpeelliset tiedot;

3) ajanjakso, jota hakemus koskee ja palautettavaksi haettavan arvonlisäveron määrä euroina;

4) laskun päivämäärä ja numero, myyjä, tavaran tai palvelun laatu, tavaran tai palvelun hinta laskun mukaan sekä veloitettu arvonlisävero;

5) mitä tarkoitusta varten tavarat ja palvelut, joista palautusta haetaan on hankittu ja

6) onko hakija hakemusajanjaksona toimittanut tavaroita tai suorittanut palveluita Suomessa.

2 §

Hakijan tai asiamiehen on vakuutettava, että hakemuksessa ilmoitettavat tiedot ovat totuudenmukaiset.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja sillä kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1994 annettu päätös (1561/94).

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Soili Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.