1089/2001

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla päättänyt:

1 §
Ennakon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 170,00 euroa.

2 §
Ennakon kantoerät

Ennakko kannetaan ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä euroa Kantoerien lukumäärä Kantokuukaudet
170,00―500,00 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500,00 mutta enintään 1 700,00 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700,00 mutta enintään 10 000,00 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 10 000,00 11 helmikuu―joulukuu
3 §
Muutetun ennakon kantaminen

Muutettaessa ennakkoa ennakkoperintälain 24 §:n nojalla, kannetaan muutettu ennakko vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä keskenään yhtä suurissa erissä. Korotetun ja uuden ennakon erät kannetaan ennakon määrästä ja muutoksen ajankohdasta riippuen noudattaen soveltuvin osin mitä 2 §:ssä on säädetty kantoerien lukumäärästä ja kantokuukausista. Alennetun ennakon erät kannetaan samoina kantokuukausina kuin ne ennen ennakon alentamista oli määrätty kannettaviksi. Jos muutettu ennakko vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä on vähemmän kuin 170,00 euroa, se kannetaan yhtenä eränä ennakon muuttamista toiseksi seuraavana kalenterikuukautena.

4 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Päätöstä sovelletaan muiden kuin tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien ennakon kannossa vuodelle 2002 määrättävistä ennakoista alkaen.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä (985/2000).

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Irma Korpela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.