1082/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 96 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/1958) 68 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin viimeksi mainittu lainkohta on laissa 1251/1988:


2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002, ja sitä sovelletaan vuodelta 2001 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Valtioneuvoston asetus N:o 1082

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.