1076/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen liitteen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on

muuttanut poliisin suoritteiden maksullisuudesta 18 päivänä joulukuuta 1996 annetun sisäasiainministeriön päätöksen (1252/1996) liitteen, sellaisena kuin se on sisäasiainministeriön päätöksessä 1082/1999 seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Ylitarkastaja
Anne Järvinen

Liite

MAKSUTAULUKKO

1. PÄÄTÖKSET

Ajokorttipäätökset
väliaikainen ajokortti 60 mk
tilapäinen ajokortti 132 mk
kansainvälinen ajokortti 84 mk
erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) 50 mk
ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava pysyvä ajokortti) 360 mk
uusi lyhytaikainen I ja II vaiheen ajokorttilupa ilman kuljettajantutkintoa 420 mk
ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa 240 mk
ajokortin kaksoiskappale 240 mk
ajokorttiasetuksen 11 a §:ssä tarkoitettu päätös 240 mk
ajokorttiluvan hylkäävä päätös 180 mk
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat
hankkimis- ja hallussapitolupa 160 mk
- saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 80 mk
lääninhallituksen myöntämän hankkimis- tai valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa 80 mk
- saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 60 mk
hankkimislupa ulkomailla asuvalle 80 mk
- saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 60 mk
rinnakkaislupa 100 mk
- saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 80 mk
hallussapito- ja rinnakkaisluvan uudistaminen 100 mk
- saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 80 mk
hallussapito- ja rinnakkaisluvan kaksoiskappale 100 mk
- saman lupatyypin samalla kertaa haettu kaksoiskappale 80 mk
yksityinen valmistamislupa 160 mk
- saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 80 mk
aseenkäsittelylupa 168 mk
aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale 120 mk
ilmoitus aseen osasta 60 mk
Ampumatarvikeluvat
ampumatarvikelupa 96 mk
samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti 36 mk
lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn 72 mk
Yksityinen siirto ja tuonti
yksityinen ennakkosuostumus 72 mk
yksityinen siirtolupa 72 mk
Euroopan ampuma-asepassi 500 mk
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 50 mk
yksityinen tuontilupa 160 mk
suostumus 72 mk
Arpajaiset
lupapäätös 288 mk
Bingo
lupapäätös 240 mk
Harjoituslupa
lupapäätös 168 mk
Henkilöauton ammattiajolupa
lupapäätös 168 mk
henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale 96 mk
henkilöauton ammattiajolupakoe 420 mk
Henkilökortti
väliaikainen 180 mk
pysyvä 156 mk
alaikäisen henkilökortti 156 mk
sähköinen henkilökortti 160 mk
(sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun 80 mk)
Lukkiintuneen kortin avaaminen 36 mk
(Lisäksi peritään Väestörekisterikeskukselle kuuluva maksu 90 mk, mikäli asiakkaalle on tilattu PUK-koodin sisältävä uusi kirje)
hylkäävä päätös 96 mk
Henkilön tunnistaminen 60 mk
Huvitusten järjestäminen
lupapäätös, joka annetaan huveihin luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen annetun asetuksen perusteella 120 mk
Järjestyksenvalvojakoe 180 mk
Järjestyksenvalvojakortti
lupapäätös 168 mk
kaksoiskappale 120 mk
Kunnallisen järjestyssäännön perusteella annettu lupa
lupapäätös 96 mk
Liikenneopettajalupa
lupapäätös 144 mk
kaksoiskappale 96 mk
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa
lupapäätös 96 mk
Muukalaispassi
voimassaoloajan pidentäminen 96 mk
Oleskelulupa
Euroopan talousaluesopimukseen perustuva lupapäätös 156 mk
Suomen kansalaisen puolisoa ja alle 18-vuotiasta, naimatonta lasta koskeva lupapäätös 156 mk
opiskelijaa, hänen puolisoaan ja alle 18-vuotiasta, naimatonta lasta koskeva lupapäätös 156 mk
lupapäätös (muut kuin edellä mainitut) 600 mk
oleskeluluvan siirtopäätös 96 mk
Opetuslupa
lupapäätös 168 mk
Pakolaisen matkustusasiakirja
voimassaoloajan pidentäminen 96 mk
Passi
enintään vuoden passi 270 mk
yli vuoden passi 240 mk
merimiespassi 240 mk
seuruepassi 312 mk
hylkäävä päätös 156 mk
Peliautomaattien tai pelilaitteiden pitäminen
lupapäätös, joka annetaan peliautomaatin tai pelilaitteen pitämiseen luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja pelilaitteiden pitämiseen annetun asetuksen perusteella 168 mk
Rahankeräys
lupapäätös 168 mk
Tarkastuspassi
myöntäminen 120 mk
Työlupa
lupapäätös 240 mk
Vammaisen pysäköintilupa
lupapäätös 108 mk
Vartijakortti
myöntäminen 108 mk
Viisumi
kertaviisumi
enintään 30 vrk 300 mk
31―90 vrk 360 mk
kauttakulkuviisumi 120 mk
paluuviisumi 168 mk
viisumin pidentäminen 168 mk
Yksityisetsivän hyväksyminen 120 mk
Yksityisetsivätodistus 60 mk
Yleisötilaisuus
päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä 168 mk
kokoontumislain 12 §:n mukainen lupa 168 mk
Muut hakemuksesta annettavat päätökset 96 mk
2. TODISTUKSET
Kioskiasetuksen 4 §:n 4 momentin mukaisen todistuksen antaminen 60 mk
Muu pyynnöstä annettava todistus 60 mk
3. ILMOITUKSET
Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 3 §:n mukaisen selvityksen käsittely 120 mk
Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 5 a §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 168 mk
Alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely 60 mk
Pelilaitteita koskevan ilmoituksen käsittely 60 mk
Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 60 mk
4. HENKILÖTIETOLAIN 26 §:N MUKAISEN TARKASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 96 mk
5. PELIKASINON TARKASTUSKÄYNTI 1 200 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.