1070/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista 15 päivänä joulukuuta 1972 annetun asetuksen (813/1972) 9 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 10, 12, 14, 16, 18 ja 19 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 ja 18 § asetuksessa 394/1985, seuraavasti:

Korvausten maksaminen
9 §

Valtion varoista maksettava todistelukustannusten korvaus vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä tai tuomiolla.

10 §

Todistelukustannusten korvaus maksetaan pankkisiirtona tai maksuosoituksena. Tuomioistuimessa läsnä olevalle maksu voidaan erityisestä syystä suorittaa käteisenä rahana.

12 §

Päätös ennakon maksamisesta laaditaan oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti.

14 §

Ennakkomaksu suoritetaan pyytäjälle pankkisiirtona taikka maksuosoituksena tai, jos ennakko ei tällä tavoin olisi ajoissa pyytäjän käytettävissä, käteisenä rahana.

16 §

Kutsu saapua tuomioistuimeen laaditaan oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti.

18 §

Jos tuomioistuimen maksettavaksi määräämää todistelukustannusten korvausta alennetaan muutoksenhakutuomioistuimessa tai jos tuomioistuin määrää ennakkomaksun suoritettavaksi takaisin, alennusmäärä tai ennakkomaksu peritään noudattaen valtiolle tuomittavien korvausten perintään sovellettavaa menettelyä.

19 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia ohjeita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitussihteeri
Sami Sarvilinna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.