1068/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus kaivosasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1965 annetun kaivosasetuksen (663/1965) 8 §, 9 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti ja 27 §,

sellaisina kuin ne ovat, 8 § asetuksessa 1571/1994 sekä 9 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti ja 27 § asetuksessa 968/1988, seuraavasti:

8 §

Valtaajan kauppa- ja teollisuusministeriölle suoritettava vuotuinen valtausmaksu on 6,75 euroa hehtaarilta laskettuna valtauskirjaan merkityn valtausalueen suuruuden mukaan.

9 §

Valtaajan maanomistajalle suoritettava vuotuinen valtausmaksu on 10 euroa hehtaarilta laskettuna alueen valtauskirjaan merkityn pinta-alan mukaan.


19 §

Kaivosoikeuden haltijan maanomistajalle suoritettavan vuotuisen kaivospiirimaksun suuruus on 20 euroa hehtaarilta. Kaivospiirimaksu suoritetaan myös apualueelta.


27 §

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa syntyneisiin oikeussuhteisiin on kaivoslain 73 §:ssä säädetyin edellytyksin sovellettava kaivoslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen (276/1943) sekä kaivoslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (619/1950) säännöksiä. Kaivospiiristä suoritettava alkuperäinen vuotuinen puolustusmaksu on kuitenkin 250 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.