1020/2001

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen ja palautusten maksamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden verojen ja palautusten maksamisesta 4 päivänä toukokuuta 1999 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (582/1999) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 4 momentti ja 9 § seuraavasti:

1 §
Verotusmenettelystä annetun lain mukainen jäännösvero

Valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksu kannetaan kahtena eränä. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 170 euroa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa. Eräpäivistä säädetään vuosittain erikseen.

Jos veroa on veroviraston, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, kannossa maksettavan määrän alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen kantoerään. Jos päätös 1 momentin mukaisesti kahdessa erässä maksettavan määrän alentamisesta on lähetetty verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen erän eräpäivää, kannossa maksettava yli 85 euron määrä on kuitenkin maksettava kahtena yhtä suurena eränä.


4 §
Kiinteistövero

Kiinteistövero kannetaan kahtena eränä. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 170 euroa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa. Eräpäivistä määrätään vuosittain erikseen.


5 §
Perintö- ja lahjavero

Perintö- ja lahjavero kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kolmen kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien ja toinen erä viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä viiden kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos perintö- tai lahjaveron määrä on pienempi kuin 500 euroa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.


Jos 1 tai 3 momentissa tarkoitettua veroa on veroviraston, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, kannossa maksettavan määrän alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen kantoerään. Jos päätös kahdessa erässä maksettavan määrän alentamisesta on lähetetty verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen erän eräpäivää, kannossa maksettava yli 250 euron määrä on kuitenkin maksettava kahtena yhtä suurena eränä.


9 §
Veron jakaminen eriin

Useammassa kuin yhdessä erässä kannettavat verot kannetaan samansuuruisina erinä, jollei tämän päätöksen mukaisesta veron alentamisesta muuta johdu. Veron eriin jakamisesta johtuva jakojäännös sisällytetään veron ensimmäiseen erään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetusta sovelletaan veroihin ja maksuihin, jotka maksuunpannaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja sen jälkeen.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Matti Halén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.