1019/2001

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista 24 päivänä tammikuuta 1996 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (72/1996) 4 § seuraavasti:

4 §
Tiedonsiirtokorvaus

Rahalaitokselle maksetaan tiedonsiirtokorvauksena 14 senttiä kultakin kannetulta veroerältä, jota koskeva maksutieto toimitetaan tai välitetään verovirastolle konekielisessä muodossa. Jos rahalaitos konekielisen maksutiedon lisäksi toimittaa verovirastolle kannettua erää koskevan tositteen, korvaus on kuitenkin 30 senttiä.

Jos rahalaitos konekielisen maksutiedon lisäksi välittää verovirastolle maksutositteelta tallennetun tai asiakkaansa pankille välittämän viestin, korvaus on enintään 70 merkin pituisesta viestitiedosta 35 senttiä ja enintään 140 merkin pituisesta viestitiedosta 50 senttiä. Korvaus tässä momentissa tarkoitetun konekielisesti välitettävän tiedon sijaan lähetettävästä tositteesta on 42 senttiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Matti Halén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.