1018/2001

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Valtiovarainministeriön asetus ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ilmoittamisvelvollisuudesta 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1760/1995) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on valtiovarainministeriön päätöksessä 296/1997, seuraavasti:

1 §
Tulojen ja vähennysten ilmoittamis- velvollisuus

Veroilmoituksessa tai sen liitteessä on tulolajeittain, tulolähteittäin ja varallisuusryhmittäin sekä muutoin riittävästi eriteltyinä ilmoitettava veronalaiset tulot ja varallisuus. Veroilmoitukseen on vastaavasti eritellen merkittävä myös ne vähennykset, jotka verovelvollinen tahtoo lukea hyväkseen ja joiden tekeminen edellyttää verovelvollisen esittämää selvitystä vähennyksen perusteesta ja suuruudesta. Tulo ja varallisuus sekä niistä tehtävät vähennykset on ilmoitettava sentin tarkkuudella.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa.

Jos veroilmoitus annetaan euroina verovuotta 2002 edeltävältä ajalta, tulo ja varallisuus sekä niistä tehtävät vähennykset on ilmoitettava sentin tarkkuudella.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Matti Halén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.