1000/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus toimeentulotuesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan toimeentulotuesta 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun asetuksen (66/1998) 2 § ja 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 112/2001, seuraavasti:

2 §
Perusosan tarkistaminen

Toimeentulotuesta annetun lain 9 §:ssä säädettyjä perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

3 §
Voimaantulo

Toimeentulotuesta annetun lain 9 §:ssä säädetyt perusosan määrät, sellaisina kuin ne ovat laissa 535/2001, vastaavat sitä kansaneläkeindeksin pistelukua, jonka mukaan vuoden 2001 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus lasketaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Päivi Kemppi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.