988/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 39 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/1992) 39 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 102/1998, seuraavasti:

39 §
Katsastuksen merkitseminen, tarkastuskortti ja katsastustodistus

1. Katsastuksen suorittamisesta tehdään merkintä rekisteriotteeseen. Tarvittaessa määrätään puutteiden poistamisesta. Ajoneuvon hyväksymisestä tai mahdollisesta ajokieltoon määräämisestä ilmoitetaan ajoneuvorekisteriin.

2. Ajoneuvon katsastuksesta laaditaan tarkastuskortti, johon merkitään vähintään 34 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II mainitut tarkastuskohteet pääluokittain ja niissä mahdollisesti havaitut viat ja puutteet. Tarkastuskorttiin merkitään ajoneuvon hyväksyminen tai hylkääminen katsastuksessa taikka katsastuksen keskeyttäminen. Lisäksi tarkastuskorttiin merkitään Ajoneuvohallintokeskuksen erikseen määräämät tiedot. Ajoneuvon katsastukseen esittäneelle annetaan tarkastuskortin kaksoiskappale tai katsastuksen sisältöä vastaava tarkastuskortti.

3. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin kuorma-auton ja perävaunun omistajalle, haltijalle tai katsastukseen tuoneelle annetaan pyynnöstä pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001) liitteen 2 mukainen kansainvälinen katsastustodistus. Tällaisen todistuksen on velvollinen antamaan myös Ajoneuvohallintokeskus tai muukin kuin ajoneuvon katsastanut katsastustoimipaikka.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.