987/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus metsäasetuksen 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun metsäasetuksen (1200/1996) 12 §:n 1 momentti seuraavasti:

12 §
Eräät määräpäivät

Yksityismetsälain (412/1967) 2 §:n 3 momentissa säädetty velvoite metsän uudistamiseen hakkuun jälkeen raukeaa, jos metsäkeskus ei viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002 ole tehnyt metsälain 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua sopimusta korjaavista toimenpiteistä tai antanut metsälain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä korjaavista toimenpiteistä taikka ryhtynyt mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Pentti Lähteenoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.