980/2001

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2001

Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksuttomia lainauspalveluja ovat:

1) kirjaston omista kokoelmista annetut lainat yksityishenkilöille, kirjastoille ja muille laitoksille;

2) lainaus ulkomailta ja ulkomaille;

3) Clarke & Smith -nauhurien lainaus;

4) kirjaston perusluetteloiden jakelu asiakkaille; sekä

5) opastus- ja neuvontapalvelut sekä tiedonhaut kirjastossa käytettävissä olevista tietokannoista.

Lainojen toimittaminen asiakkaalle on maksutonta.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Jollei 1 §:stä muuta johdu, suoritteita, jotka kirjasto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaan, ovat oppimateriaalipalvelut.

Näkövammaisten kirjasto perii kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) perusopetukseen kuuluvat oppikirjat: äänikirja 44 euroa, pistekirja 44 euroa, elektroninen kirja 17 euroa ja kohokuvasto 44 euroa;

2) lukio-opetukseen kuuluvat oppikirjat: äänikirja 17 euroa, pistekirja 17 euroa, elektroninen kirja 17 euroa ja kohokuvasto 44 euroa;

3) muiden kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen oppilaitosten ja korkeakoulujen oppi- ja tenttikirjat: äänikirja 44 euroa, pistekirja 44 euroa ja elektroninen kirja 17 euroa, jos erityisopetuksessa opiskelija saa oppikirjat maksutta;

4) ylioppilaskokeiden, pääsykokeiden ja muiden koetekstien pisteitys ja tulostus 1 euro pistekirjoitussivulta; sekä

5) muun oppimateriaalin pisteitys ja tulostus: oppitunnilla jaettava monistemateriaali 1 euro pistekirjoitussivulta, irrallinen kohokuvasivu 1,70–3,35 euroa ja kohokuvasto 44 euroa.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) äänikirjojen, pistekirjojen, elektronisten kirjojen ja muun erityisaineiston myynti, jolloin myytävän kirjan hintaan ei sisällytetä alkuperäiskappaleen valmistuskuluja, jos kirja on tuotettu kirjaston lainauskokoelmaan tai oppimateriaaliksi 2 §:n mukaisesti, vaan siitä peritään kirjakopion omakustannusarvon suuruinen maksu, kuitenkin vähintään vastaavan mustapainoskirjan arvon suuruinen maksu;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet;

3) äänitys- ja pisteityspalveluiden myynti;

4) koulutus- ja konsulttipalvelut;

5) tilojen ja laitteiden vuokraus; sekä

6) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.