978/2001

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2001

Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 § nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetussa laissa (115/1999) tarkoitetuista maastavientiluvista peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 54 euroa. Lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuista luvista maksu voidaan kuitenkin Valtion taidemuseon harkinnan mukaan jättää perimättä.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Valtion taidemuseo hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) taidenäyttelyt;

2) audiovisuaaliset ohjelmat, taiteiden väliset esitykset ja muut ohjelmat;

3) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet;

4) konservointitutkimuspalvelut ja konservointialan neuvonta;

5) koulutus- ja konsulttipalvelut;

6) tieto-, kuva- ja lainauspalvelut;

7) tietokanta- ja muut suorakäyttöpalvelut;

8) tilojen käyttö; sekä

9) muut tilauksesta tehdyt suoritteet.

3 §

Kokoelmien, kuva- ja tietoaineistojen sekä hakemistojen rajattu käyttö museon tiloissa on maksutonta itsepalvelua.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.