943/2001

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun työllisyysasetuksen (1363/1997) 2 §, 6 §:n 2―4 momentti, 11 § ja 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä 21 §:n 1 momentti on asetuksessa 1050/1998, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nuorella alle 25-vuotiasta työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunutta henkilöä;

2) pitkäaikaistyöttömällä yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa ollutta henkilöä tai henkilöä, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa ja joka työttömyyden kokonaiskeston perusteella on rinnastettavissa yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleeseen työnhakijaan;

3) vajaakuntoisella työvoimapalveluasetuksen (1251/1993) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua henkilöä;

4) työnsuunnittelijalla henkilöä, jonka valtion virasto tai laitos, kunta, yhdistys tai säätiö on palkannut työllisyysmäärärahoin suunnittelemaan ja järjestämään työttömille sopivia työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä;

5) työssäkäyntialueella työllisyysasioita käsittelevän ministeriön määrittelemää yhden tai useamman kunnan muodostamaa aluetta, jolla kunnan asukkaat yleisesti käyvät työssä;

6) normaalilla työllistämistuella tukea, jonka määrä on 19,85 euroa päivältä;

7) yhdistelmätuella tukea, jossa työmarkkinatuki maksetaan työnantajalle joko yksinään tai yhdistettynä työllistämistukeen.

6 §
Ohjelmien hyväksyminen

Valtioneuvosto päättää ohjelmien hyväksymisen yhteydessä kustannusarvioltaan yli 3 364 000 euron hankkeiden aloittamisesta.

Työllisyysasioita käsittelevä ministeriö hyväksyy:

1) työohjelmaan kuuluvien työmäärärahojen kohdentamisen kustannusarvioltaan enintään 3 364 000 euron hankkeissa; ja

2) työllisyystyöohjelmassa ministeriölle osoitettujen määrärahojen kohdentamisen kustannusarvioltaan enintään 3 364 000 euron hankkeissa.

TE-keskus hyväksyy työllisyystyöohjelmassa sille osoitettujen määrärahojen kohdentamisen kustannusarvioltaan enintään 3 364 000 euron hankkeissa saatuaan kohdentamiseen kustannusarvioltaan yli 1 682 000 euron hankkeiden osalta hankkeen rahoittamiseen luvan työllisyysasioita käsittelevältä ministeriöltä.


11 §
Määrärahan myöntävä viranomainen

TE-keskus myöntää investointiavustuksen suoraan hakijalle. Myöntäessään investointiavustuksen keskuksen on noudatettava työllisyysasioita käsittelevän ministeriön antamia määräyksiä. Ennen avustuksen myöntämistä TE-keskuksen on saatava kustannusarvioltaan yli 1 682 000 euron hankkeista työllisyysasioita käsittelevän ministeriön puoltava lausunto.

21 §
Projektituen hakeminen ja myöntäminen

Projektituen myöntää se TE-keskus, jonka toimialueella hanke on tarkoitus toteuttaa. Jos hanke toteutetaan useamman TE-keskuksen toimialueella, tuen myöntää se TE-keskus, jonka toimialueella hanke on pääasiassa tarkoitus toteuttaa. Jos projektitukea haetaan samaan hankkeeseen yli 336 375 euroa saman kalenterivuoden aikana tai jos kysymyksessä on valtakunnallinen hanke, tuen myöntää asianomainen ministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2001

Työministeri
Tarja Filatov

Vanhempi hallitussihteeri
Tarja Brandes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.